5 Natuurlijke remedies voor Alopecia Areata

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Alopecia areata

Alopecia Areata is de ziek­te die optreedt als gevolg van over­ma­ti­ge en per­ma­nen­te haar­uit­val in een bepaald deel van het hoofd. Alopecia are­a­ta bleek vaker voor te komen bij man­nen dan bij vrou­wen. Het kan ook lei­den tot een bepaald kaal­heids­pa­troon, wat leidt tot een per­ma­nen­te afdich­ting van de haar­zak­jes.

Alopecia is wijd­ver­spreid bij vrou­wen tij­dens de zwan­ger­schap of meno­pau­ze. Het kan ook wor­den ver­oor­zaakt door een spe­ci­fie­ke ziek­te. Het is ech­ter altijd belang­rijk om ze in een vroeg sta­di­um te her­ken­nen en cor­rect te behan­de­len. Het is niet nodig om een der­ma­to­loog te raad­ple­gen, maar je pro­be­ren om alope­cia ook op een natuur­lij­ke manier te gene­zen.

5 Natuurlijke remedies die helpen genezen Alopecia areata

Mengsel van massageoliën

Oliën zijn de bes­te en meest natuur­lij­ke reme­dies voor de behan­de­ling van alope­cia are­a­ta. Om ze effec­tie­ver te maken, u oli­ën van roze­ma­rijn, ceder, tijm of laven­del men­gen met kokos­olie en ze regel­ma­tig gebrui­ken.

Het gebruik van ruwe olie zon­der kokos­olie kan niet erg effec­tief zijn bij de behan­de­ling van alope­cia are­a­ta. U de toe­pas­sing als zoda­nig maxi­maal 2 uur laten staan voor­dat u deze afwas­sen. Als het haar­ver­lies te wij­ten is aan de aan­we­zig­heid van roos, u het haar bedek­ken na het aan­bren­gen van de olie.

Blootstelling aan zonnestralen

De zon­ne­stra­len bevat­ten veel vita­mi­ne D, wat erg belang­rijk is voor een goe­de groei en gezond­heid van de huid en het haar. De haar­zak­jes zijn gewor­teld op de hoofd­huid en hun sti­mu­la­tie is belang­rijk om te vech­ten tegen alope­cia are­a­ta.

U kokos­olie toe­pas­sen en uw hoofd­huid bloot­stel­len aan de och­tend­zon­stra­len. Het is niet aan te raden om jezelf bloot te stel­len aan de zon voor een lan­ge tijd na de vroe­ge och­tend. Het sti­mu­leert de haar­zak­jes en helpt bij haar­groei.

Oefeningen om stress te verlichten

Stress wordt beschouwd als een van de belang­rijk­ste oor­za­ken van een aan­tal gezond­heids­stoor­nis­sen, waar­on­der haar­uit­val. De ver­lich­ting van stress kan ook lei­den tot een ver­an­de­ring in de haar­groei.

U regel­ma­tig een soort medi­ta­tie of yoga onder­gaan. Een goe­de nacht­rust zal u ook hel­pen veel om het pro­bleem van haar­uit­val op te los­sen.

Eiwitrijk dieet

Aangezien het haar vol­le­dig uit eiwit is gemaakt, is het belang­rijk om het eiwit­ge­hal­te te behou­den dat het men­se­lijk lichaam nodig heeft.

Een tekort of de beschik­baar­heid van min­der eiwit kan ook een van de rede­nen voor haar­uit­val. Regelmatige inna­me van eiwit­rij­ke voe­dings­mid­de­len zoals melk en vlees helpt om de haar­groei te sti­mu­le­ren.

Uien

Uiensap wordt beschouwd als een van de sti­mu­le­ren­de mid­de­len van haar­groei. U gebruik maken van wat sap van uien regel­ma­tig om de groei te bevor­de­ren. U het direct toe­pas­sen op de hoofd­huid en was het af na eni­ge tijd. Dit is een van de effec­tie­ve reme­dies voor alope­cia.

Dit zijn enke­le van de natuur­lij­ke reme­dies bij de behan­de­ling van alope­cia are­a­ta. Afgezien van dat, u ook regel­ma­tig ver­zor­ging van het haar om haar­uit­val te voor­ko­men. Een gezon­de levens­stijl zal zeer nut­tig zijn bij de behan­de­ling van deze ziek­te.

Hier zijn enke­le tips die me heb­ben gehol­pen groei­en mijn haar en de behan­de­ling van mijn alope­cia are­a­ta. Ik ben niet een Dr (obvy), maar dit komt uit ton­nen onder­zoek dat ik deed toen mijn haar begon uit te val­len. Ik hoop dat het werkt voor u!

Deepa Berar (Deepa Berar) “Hoe ik omging met mijn Alopecia areata”

Deepa Berar litt lange Zeit unter Alopecia Areata
Deepa Berar leed lan­ge tijd aan Alopecia Areata

Hier zijn enke­le tips die me heb­ben gehol­pen groei­en mijn haar en de behan­de­ling van mijn alope­cia are­a­ta. Ik ben niet een Dr (dat is dui­de­lijk), maar dit komt uit ton­nen van mijn eigen onder­zoek dat ik deed de hele tijd toen mijn haar begon uit te val­len. Ik hoop dat het werkt voor u ook en mijn erva­ring kan u hel­pen!

Hoe Alopecia Areata te behandelen

De alope­cia are­a­ta, kor­te AA, is een acuut inzet, inflam­ma­toi­re haar­uit­val zon­der lit­te­kens van de haar­zak­jes, die zich meest­al mani­fes­teert in omschre­ven, ron­de tot ova­le gebie­den van de hoofd­huid.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten