Category: Gezondheid

Zwangerschap en haaruitval
Gezondheid

Zwangerschap en haaruitval

Allereerst gefeliciteerd met je zwangerschap!

Een van de belang­rijk­ste ver­an­de­rin­gen is ver­an­de­ring met het haar net als ande­re delen van de bd. Het kan dun of uit­val­len, of het kan ook dik­ker wor­den. Begrijpen waar­om dit gebeurt tij­dens de zwan­ger­schap en wat je doen om het pro­bleem te hel­pen zal u hel­pen bij de bestrij­ding van het dun­ner wor­den en ver­lies van je haar of met extra haar­groei.

Hormonen heb­ben veel effec­ten op je haar. De belang­rijk­ste reden dat je haar zal ver­an­de­ren tij­dens de zwan­ger­schap is de ver­an­de­ring in hor­mo …

Lees meer »