Toen werd ik veganist en boerenkool zorgde ervoor dat mijn haar uitviel.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haarausfall durch Grünkohl - Vegane Ernährung ließ meine haare ausfallen

Haaruitval als gevolg van gezond eten

Hoe ik ver­loor mijn sham­poo recla­me haar als gevolg van stress, een “gezond dieet” en mijn eigen onwe­tend­heid.

Nou, ik geef toe dat de titel kan een beet­je mis­lei­dend, maar alleen door de breed­te van het haar, en in fei­te is het eigen­lijk een of ande­re manier van toe­pas­sing op dege­nen onder het werk schild­klier. Hier zijn de belang­rijk­ste noten op de com­pi­la­tie van de oor­za­ken die ervoor gezorgd dat mijn fol­li­kel te mis­luk­ken en heb­ben geleid tot slap­pe, slap­pe krul­len en ver­oor­zaak­te mijn haar te mis­luk­ken:

1. Ik had stress

Ik heb een stress­vol­le baan voor 20 jaar (ik heb ver­kocht onroe­rend goed, maar ver­vang wat je voort­du­rend bang in je leven: werk, finan­ci­ën, rela­ties, gezond­heid, CNN, enz. Je begreep de foto).

Chronische stress zorgt ervoor dat het lichaam een gesta­ge stroom van adre­na­li­ne te pro­du­ce­ren, dat is fan­tas­tisch als je moet sprin­gen uit de weg van een racy ska­te­boar­der of een stil­le Prius (Toyota elek­tri­sche auto) – maar een con­stan­te staat van adre­na­li­ne-gedre­ven angst leidt tot een over­maat van cor­t­i­sol, wat leidt tot een shut­down van de bij­nie­ren, wat resul­teert in een tra­ge schild­klier klier , waar­door de boven­ge­noem­de belang­rijk­ste zorg ont­staat. : ons haar!

2. Ik werd veganist.

Voordat we oor­de­len, laat me het uit­leg­gen. Ik stop­te met het eten van die­ren en heb geen geschik­te vet­ten (of als alter­na­tief voor de juis­te voe­dings­sup­ple­men­ten) toe te voe­gen aan mijn dieet. Tuurlijk, ik at avo­ca­do’s en aman­de­len en hen­nep­olie en alle goe­de din­gen voor u‑geen-dier-die-let-omega’s, maar ik at geen cas­hew­no­ten of maca­da­mi­a­no­ten omdat ik dacht dat het hoge cho­les­te­rol­ge­hal­te slecht voor mij was. Het bleek dat we vol­doen­de hoe­veel­he­den cho­les­te­rol nodig heb­ben om de bij­nier­func­tie te onder­steu­nen. De lever pro­du­ceert cho­les­te­rol voor ons, maar om dit te doen moet cho­li­ne. Soja leci­thi­ne is de bes­te bron van vega­nis­ti­sche cho­li­ne. Wie wist het? (Uiteraard niet mij.)

3.Ik heb heel wat (rauwe) boerenkool gegeten.

Ik heb ook alle ande­re groe­ne super­foods opeend die me in leven moe­ten hou­den en jeug­dig en stra­lend. Maar weet je wat? Sommige van deze super­foods wor­den beschouwd als goi­tro­gen, wat bete­kent dat ze rem­men jodi­um pro­duc­tie,die nodig is om schild­klier­func­tie te onder­steu­nen. (Details hier.) Echt? Ja. Echter, som­mi­ge arti­ke­len sug­ge­re­ren dat het koken van deze stie­ke­me, goi­tro­ge­ne voe­dings­mid­de­len ver­min­dert hun nega­tie­ve bij­wer­king.

Hair loss due to vegan diet?
Haaruitval als gevolg van vega­nis­tisch dieet?

Tekenen dat u moge­lijk hoge cor­t­i­sol­ni­veaus heeft:

 • Rugpijn en je hebt niet eens zwaar opge­he­ven.
 • Jij en de maan zijn voor altijd bes­te vrien­den. (Hallo, sla­pe­loos­heid en rus­te­lo­ze slaap!)
 • Je hebt dut­jes nodig. En veel van hen. Zodra je wak­ker wordt. (Chronische ver­moeid­heid.)
 • Gewichtstoename – voor­al de gevrees­de mid­del­punt.
 • Snuiven, hoes­ten, nie­zen. Biesters hou­den van je omdat je immuun­sys­teem faalt.
 • Verlangen naar sui­ker: of geca­mou­fleerd in kool­hy­dra­ten of in zoe­te lek­ker­nij­en.
 • Lage/geen zin in seks. Het is zo lang gele­den dat je zo’n ver­lan­gen hebt gehad dat je ver­ge­ten bent hoe je het moet doen.
 • Mooie opge­bla­zen kont! Zonder stront – let­ter­lijk. (En ande­re onsma­ke­lijk) gas­tro-intes­ti­na­le gevoe­lig­he­den.
 • Angst en/of para­noia, of angst voor para­noia of para­noia van angst – hoe je het ook noemt, het is een op en neer!
 • Chicken Lein Syndroom ali­as de hemel instort, ik denk dat ik zal ver­ber­gen en hui­len. (Depressie.)

Gewone Goitrogene boos­doe­ners:

 • Broccoli
 • Bloemkool
 • Boerenkool
 • Spruitjes
 • Groene mos­ter­din­stal­la­tie
 • Radijs
 • Spinazie
 • Aardbeien
 • Perziken
 • Voedingsmiddelen op basis van soja
 • Grondnoten

Hoe kan dit worden opgelost?

Ik ben geen arts, natuur­ge­ne­zer of gezond­heids­des­kun­di­ge op eni­ger­lei wij­ze, dus mijn eer­ste advies is om pro­fes­si­o­ne­le medi­sche hulp te zoe­ken. Het lichaam is een com­plex orga­nis­me, en zelfs als je al deze symp­to­men zoals hier­bo­ven beschre­ven, je zou kun­nen lij­den aan iets dat niets met het. Daar zou je niet ver­drie­tig over zijn.

Mijn alge­me­ne advies aan ieder­een:

Leer om de stress te ver­lich­ten. Controle over uw dieet.

Wat mij betreft, omdat ik zo one­ven­wich­tig was (omdat ik zo one­ven­wich­tig was dat ik niet meer in staat was om met stress en dieet om te gaan en mijn haar te red­den, moest ik mijn toe­vlucht nemen tot hor­moon- en voe­dings­sup­ple­men­ten, wat een grap is omdat ik een anti-plas­tic en kunst­ma­ti­ge tegen­stan­der ben en lie­ver pro-natuur­lijk en orga­nisch ben.

Ik was varkensvlees voorgeschreven!

Ik geef toe dat ik een gro­te spek fan, maar ik koop alleen op de loka­le boe­ren markt, die heb­ben geluk­ki­ge var­kens. Maar voor alle (nog steeds schijn­baar?) gezon­de vega­nis­ten die wil­len voor­ko­men dat het eten van die­ren, advi­seer ik een dub­be­le check-up om ervoor te zor­gen dat ze een gezon­de hor­moon­ba­lans. Een snuf­je voor­zorg kan voor­ko­men dat u uw haar op uw hoofd ver­liest en lijdt aan haar­uit­val en ande­re ziek­ten.

Een gastartikel door Anna Jorgensen

Anna Jorgensen
Anna Jorgensen – Dating, lief­de en rela­tie coach.

Over Anna Jorgensen:

Als doch­ter van een hout­hak­ker bracht ik mijn vor­men­de jaren door omringd door jun­gle en hon­ge­ri­ge grizz­ly­be­ren in afge­le­gen bos­kam­pen. De arbei­ders waren meest­al hard­wer­ken­de, goed­har­ti­ge, onver­zorg­de man­nen. Er waren tal van pos­ters met, die mijn ondeu­gen­de gevoel voor humor en mijn begrip van de manier waar­op man­nen den­ken ver­klaart. (Opmerking: Het gaat niet alleen om seks).

In 2010, na een aan­tal “repe­ti­tie” rela­ties (en een hel­se “Ik heb hulp nodig” zelf­stu­die), her­schreef ik mijn zelf en mijn leven en draag nu de cape als “Wingmam”. Hoera! Mijn super­kracht is om een-op-een coa­ching en onli­ne zelf­stu­die programma’s die sin­gles ver­ma­ken en hen leren hoe ze het ande­re geslacht te begrij­pen, scheu­ren zich­zelf uit elkaar, navi­ge­ren de moder­ne dating wereld, en ga ver­der naar de grap­pi­ge kan­ten van hun hap­py end. (Ik vraag nie­mand om chee­sy lij­nen of uit­ge­von­den woor­den te gebrui­ken, zoals ik).
Liefde is het ant­woord, men­sen! 😉

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten