Zwangerschap en haaruitval

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Zwangerschap en haaruitval

Allereerst gefeliciteerd met je zwangerschap!

Een van de belang­rijk­ste ver­an­de­rin­gen is ver­an­de­ring met het haar net als ande­re delen van de bd. Het kan dun of uit­val­len, of het kan ook dik­ker wor­den. Begrijpen waar­om dit gebeurt tij­dens de zwan­ger­schap en wat je doen om het pro­bleem te hel­pen zal u hel­pen bij de bestrij­ding van het dun­ner wor­den en ver­lies van je haar of met extra haar­groei.

Hormonen heb­ben veel effec­ten op je haar. De belang­rijk­ste reden dat je haar zal ver­an­de­ren tij­dens de zwan­ger­schap is de ver­an­de­ring in hor­mo­nen. Oestrogeen speelt een gro­te rol in de manier waar­op je haar is gevormd. Als je haar begint te groei­en snel­ler en wordt dik­ker, het is waar­schijn­lijk omdat er een ver­hoog­de hoe­veel­heid oes­tro­geen dat beweegt door je lichaam. Oestrogeen ver­huist naar de haar­zak­jes in je lichaam om de groei te ver­ho­gen. Er zul­len ook extra voe­dings­stof­fen die wor­den ver­strekt door de oes­tro­geen te ver­ho­gen, die ook zal ver­ho­gen haar­groei. Dit is meest­al een gevolg van het oes­tro­geen waar­door het meta­bo­lis­me om snel­ler te bewe­gen, die ver­vol­gens levert extra voe­dings­stof­fen door het hele lichaam.

Een ande­re ver­an­de­ring die u van zwan­ger­schap opmer­ken is een ver­an­de­ring in de stijl. Je haar kan niet alleen vol­ler of dun­ner, maar kan ook ver­an­de­ren van rech­te naar krul­lend, of heb­ben het tegen­over­ge­stel­de effect. Dit wordt meest­al toe­ge­schre­ven aan het hor­moon ver­an­de­rin­gen ook. Het hor­moon ver­ho­gen dat je ervaart zal auto­ma­tisch ver­plaat­sen naar de cor­tex, waar haar begint te groei­en en voeg de tex­tuur aan. Meestal zal dit niet terug ver­an­de­ren tot­dat de hor­mo­nen terug­ke­ren naar nor­maal na de zwan­ger­schap.

Deze zelf­de ver­an­de­rin­gen optre­den ook na de geboor­te van uw baby. U zich rea­li­se­ren dat je haar dun­ner of val­len uit. Meestal, de eer­ste drie tot zes maan­den na de zwan­ger­schap zal lei­den tot een ver­an­de­ring in je haar. Dit moet wor­den ver­wacht en is nor­maal na een zwan­ger­schap. Dit gebeurt meest­al omdat de oes­tro­geen­ni­veaus in staat zijn om terug te gaan naar nor­maal en ver­tra­gen de voe­dings­stof­fen die bewe­gen door je lichaam.

Als je haar valt uit tij­dens de zwan­ger­schap, het is van­we­ge het niet ont­van­gen van de voe­dings­stof­fen die je lichaam nodig heeft. Zonder die essen­ti­ë­le voe­dings­stof­fen, je lichaam is niet in staat om de hoe­veel­heid oes­tro­geen te pro­du­ce­ren het nodig heeft. Een van de din­gen om bewust van te zijn is als je haar valt uit tij­dens je zwan­ger­schap. Als dit gebeurt, het is waar­schijn­lijk een gevolg van het niet ont­van­gen van vol­doen­de voe­dings­stof­fen voor je lichaam om de juis­te hoe­veel­he­den oes­tro­geen te pro­du­ce­ren. Dit is voor­al een pro­bleem bin­nen het eer­ste tri­mes­ter als gevolg van och­tend­mis­se­lijk­heid en mis­se­lijk­heid. Het is belang­rijk om ervoor te zor­gen dat u de juis­te hoe­veel­he­den voe­dings­stof­fen krijgt gedu­ren­de deze tijd om uw lichaam in even­wicht te hou­den.

Hoe ik omging met extreme haaruitval na de zwangerschap

Weten wel­ke ver­an­de­rin­gen je lichaam gaat door tij­dens de zwan­ger­schap zal u hel­pen aan­pas­sen van uw haar rou­ti­ne om het gezond te hou­den. Extra vita­mi­nen en ande­re sup­ple­men­ten zal hel­pen je haar en hoofd­huid gezond en je haar mooi.

Laat een reactie achter

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees voordat u het verzendt
Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen. Ik ben het ermee eens dat mijn gegevens en gegevens elektronisch zullen worden verzameld en opgeslagen om mijn vraag te beantwoorden. Let op: U uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar info@factorhair.de.

Factor haar

Droom niet van mooi, gezond haar. Met Factor Hair Activator u het probleem bij de wortel aanpakken en nieuwe haargroei activeren met een slagingspercentage van meer dan 93%.

Profiteer van onze unieke formule, waarvan de werkzaamheid is bewezen door klinische studies. Word dikker, gezonder en sterker haar dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Factorhair 2019 © alle rechten voorbehouden.

Initiative: Fairness im Handel

Lid van het initiatief "Fairness in Trade".
Informatie over het initiatief: https://www.fairness-im-handel.de

Webmaster affiliate programma voor exclusieve beauty producten